Kościół św. Floriana
Drewniany kościół pod wezwaniem św. Floriana w Stalowej Woli przebył w ciągu parowiekowych dziejów dwa jakże różne etapy swojej egzystencji
Kaplica św. Anny
Wybudowanie pomocniczej kaplicy pw. św. Anny na zapleczu kościoła św. Floriana skutecznie usprawniło pracę duszpasterską w tutejszej parafiiPowitanie ks. Proboszcza Wacława

27 marca 2019, 22:41

W dniu 24 marca powitaliśmy nowego Proboszcza naszej parafii - ks. kan. Wacława Gieńca. Uroczystego wprowadzenia dokonał ks. dziekan Krzysztof Kida, a towarzyszył mu ks. dr Marek Kumór - dyrektor Wydziału ds. Duszpasterstwa Ogólnego Kurii Diecezjalnej. Ks. Dziekan odczytał akt nominacji nadany przez Biskupa Ordynariusza, a po homilii ks. Gieniec złożył uroczyste wyznanie wiary oraz proboszczowską przysięgę. Odtąd przysługują Mu wszystkie prawa, przywileje i obowiązki jako proboszcza parafii św. Floriana. Życzymy Mu wszelkiego dobra oraz opieki naszych świętych patronów.

 

Wprowadzenie nowego Księdza Proboszcza

17 marca 2019, 19:41

Na mocy decyzji ks. biskupa ordynariusza Krzysztofa Nitkiewicza, został mianowany nowy proboszcz dla naszej parafii. Został nim ks. kanonik Wacław Gieniec, wcześniej proboszcz parafii pod wezwaniem św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Iwaniskach. Wymogiem kanonicznym przy objęciu urzędu proboszcza, jest jego instalacja w powierzonej mu parafii. Ten akt prawny będzie miał miejsce w naszej wspólnocie parafialnej, w najbliższą niedzielę (24 marca), na sumie o godz. 11.00. Przewodniczył mu będzie ks. Krzysztof Kida, dziekan dekanatu Stalowa Wola, który wprowadzi ks. Wacława w urząd nowego proboszcza naszej parafii. Na tę uroczystość zapraszamy wszystkich przedstawicieli wspólnot parafialnych i wszystkich parafian, a nowemu Księdzu Proboszczowi życzymy wielu łask Bożych i sukcesów duszpasterskich na długie lata posługi w naszej parafii.

 

Podziękowania

17 marca 2019, 19:16

Pożegnaliśmy naszego Księdza Proboszcza Mariana Balickiego - kapłana według Serca Jezusowego, ciepłego, dobrego, wrażliwego człowieka, którego życiową dewizą były słowa: „miej serce dla każdego człowieka". Składamy serdeczne podziękowania wszystkim uczestnikom pogrzebu śp. ks. Proboszcza, wspólnotom parafialnym, ministrantom, pocztom sztandarowym, orkiestrze, chórowi, delegacjom szkół, instytucji, urzędów i władzom miasta oraz zakładów pracy. Dziękujemy wszystkim kapłanom, siostrom zakonnym, parafianom z miejsc pochodzenia i posługi ks. Proboszcza. Pragniemy gorąco podziękować wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do zorganizowania uroczystości pogrzebowych. Niech Bóg miłosierny wynagrodzi Wam ten trud i obdarzy swym błogosławieństwem. Za duszę Zmarłego zostało zamówionych bardzo wiele Mszy św. Ich szczegółowy wykaz znajduje się w zakładce "Intencje mszalne".

 

Ostatnia droga śp. Księdza Proboszcza Mariana Balickiego

10 marca 2019, 16:53

9 marca, o godz. 11.00 rozpoczęły się uroczystości pogrzebowe śp. Księdza Prałata Mariana. Mszy św. przewodniczył bp ordynariusz Krzysztof Nitkiewicz w asyście bpa pomocniczego diecezji przemyskiej Stanisława Jamrozka, ks. Jana - brata Zmarłego oraz bardzo licznie przybyłych kapłanów i tłumów wiernych. Następnie kondukt żałobny przeszedł ulicami miasta na cmentarz komunalny, gdzie pośród innych kapłanów związanych ze Stalową Wolą, złożono ciało Księdza Proboszcza. Bogu niech będą dzięki za Jego Osobę, za wszelkie dobro jakie dokonało się przez niespełna 11 lat jego pasterzowania w parafii św. Floriana. Niech Miłosierny Pan, któremu tak wiernie służył przez 67 lat życia i 42 lata kapłaństwa przyjmie Go do swojej chwały.

 

Eksporta i Msza św. żałobna

10 marca 2019, 15:38

W piątek, 8 marca rozpoczęły się uroczystości żałobne w związku ze śmiercią Księdza Proboszcza. W tym dniu miała miejsce eksporta do kościoła Źródło Bożego Miłosierdzia oraz Msza św. żałobna pod przewodnictwem ks. bpa Edwarda Frankowskiego. Po nabożeństwie przez długi czas modliliśmy się przy trumnie Zmarłego oraz indywidualnie żegnaliśmy się ze swoim Pasterzem...