Kościół św. Floriana
Drewniany kościół pod wezwaniem św. Floriana w Stalowej Woli przebył w ciągu parowiekowych dziejów dwa jakże różne etapy swojej egzystencji
Kaplica św. Anny
Wybudowanie pomocniczej kaplicy pw. św. Anny na zapleczu kościoła św. Floriana skutecznie usprawniło pracę duszpasterską w tutejszej parafii


Duszpasterstwo


MSZE ŚWIĘTE:

- w niedziele: 6.30; 8.00; 9.30; 11.00 (uroczysta Suma); 12.15; 17.00; 19.00

- święta zniesione przez państwo (dni robocze): 6.30; 8.00; 9.30; 11.00; 18.00

- codziennie: 6.00; 6.30; 7.30; 18.00

 

"DROGA MIŁOSIERDZIA"

W każdy piątek o godz. 15.00 - Nowenna, Koronka do Bożego Miłosierdzia i Msza św. oraz Droga Krzyżowa. Masz szczególne intencje, prośby, podziękowania - przyjdź... Mszę św. odprawiamy za wszystkich, którzy przychodzą i w intencjach w których się modlą, jak również za naszych dobroczyńców.

 

W PARAFII PRACUJĄ:

Proboszcz - Ks. kan. mgr Wacław Gieniec (od 24.03.2019 r.)

Wikariusz - Ks. mgr Łukasz Popiak (od 2020 r.)

Wikariusz - Ks. mgr lic. Mirosław Dołowy (od 2017 r.)

Wikariusz - Ks. mgr Paweł Byczek (od 2018 r.)

Emeryt - Ks. prał. Jan Kozioł (proboszcz parafii w latach 1977-2008)

 

KANCELARIA PARAFIALNA

Czynna codziennie w godz. 16.00 - 18.00; w sobotę: 9.00 - 10.00 (z wyjątkiem niedziel, świąt i czasu spowiedzi)

Tel/fax (15) 842 08 85 - kancelaria i ks. Proboszcz

          (15) 842 88 80 - ks. prał. Jan Kozioł - emeryt