Kościół św. Floriana
Drewniany kościół pod wezwaniem św. Floriana w Stalowej Woli przebył w ciągu parowiekowych dziejów dwa jakże różne etapy swojej egzystencji
Kaplica św. Anny
Wybudowanie pomocniczej kaplicy pw. św. Anny na zapleczu kościoła św. Floriana skutecznie usprawniło pracę duszpasterską w tutejszej parafii


Akcja katolicka


Parafialny Oddział Akcji Katolickiej przy kościele św. Floriana w Stalowej Woli powstał z inicjatywy ks. bp. Edwarda Frankowskiego, a założycielem jego był ks. proboszcz Jan Kozioł. W 1997 r. powołano Zarząd do działalności statutowej i przyjęto kierunki działania; formacja duchowa i na jej bazie działalność społeczna i charytatywna. Zgodnie z ustaleniem spotkania formacyjne członków i sympatyków odbywają się dwa razy w miesiącu. Prelekcje oraz rozważania, oparte są na materiałach zalecanych przez Kościół i na biuletynach Krajowego Instytutu Akcji Katolickiej. Ponadto, w każdy pierwszy czwartek miesiąca, po mszy św. wieczornej, Akcja Katolicka prowadzi adorację Najświętszego Sakramentu do godz. 21.00, organizuje „Dni skupienia”, rekolekcje i pielgrzymki po ziemi ojczystej do Sanktuariów.

Od samego początku istnienia, członkowie POAK chętnie włączali się w nurt społecznych potrzeb naszego miasta, regionu i kraju w zakresie;

  • zbierania podpisów w sprawie referendum uwłaszczeniowego
  • uświadomienia sprzedawców gazet promujących pornografię
  • zbierania podpisów na listach protestacyjnych przeciw aborcji
  • organizowania pomocy materialnej i finansowej dla powodzian w naszym regionie
  • urządzania wieczorów patriotycznych dla dzieci w dniu 11 listopada
  • udziału w spotkaniach z chorymi naszej parafii
  • utworzenia i prowadzenia biblioteki parafialnej
  • zorganizowania zespołu dydaktyczno-wychowawczego dla dzieci biednych, mających trudności w nauce, który prowadzi douczanie dwa razy w tygodniu po 2 godziny z poczęstunkiem podczas przerwy.

Oddział nasz, odpowiadając na apel misjonarzy Pallotynów, od 2001 roku objął opieką duchową i materialną, osierocone dziecko z Rwandy oraz dzieci ulicy z Ameryki Południowej. Fundusze na ww. działalność charytatywną, pozyskujemy ze środków własnych (składki członkowskie, dary serca, wykonanie i sprzedaż chorągwi państwowych) oraz ze  zbiórek pieniężnych i funduszy z Urzędu Miasta.

Ponadto, wykorzystując fundusze z Urzędu Wojewódzkiego, we współpracy z rodzicami, MOPSem i nauczycielami ze Szkoły Podstawowej na terenie parafii, finansujemy biednym dzieciom, zakupy przyborów i podręczników szkolnych, ubrania oraz bilety na basen.

Współpracujemy też z parafialną Caritas, w zakresie zbiórek pieniędzy, na zakup artykułów spożywczych, dla biednych rodzin, i rozprowadzamy je razem w okresach przedświątecznych Bożego Narodzenia i Wielkanocy.

Wspomagamy również systematycznie, finansowo i duchowo, Stowarzyszenie Obrońców Życia Poczętego.

Ciągle jesteśmy otwarci na nowe pomysły, gdyż widzimy potrzebę i celowość takich działań, tym bardziej, że nasz obecny asystent ks. Wiesław Marszałek, nie szczędząc czasu i energii, wnosi   w nasze działanie entuzjazm nowej ewangelizacji i radość ducha.

Mamy świadomość, że nasze działania, są skromne w stosunku do potrzeb, dlatego spoglądamy z nadzieją na nowych współpracowników.  Apelujemy o włączenie się wszystkich chętnych do działania w naszej organizacji.