Kościół św. Floriana
Drewniany kościół pod wezwaniem św. Floriana w Stalowej Woli przebył w ciągu parowiekowych dziejów dwa jakże różne etapy swojej egzystencji
Kaplica św. Anny
Wybudowanie pomocniczej kaplicy pw. św. Anny na zapleczu kościoła św. Floriana skutecznie usprawniło pracę duszpasterską w tutejszej parafii


Chór męski "Gaudium"


Założyciele chóru:

  • Ksiądz Prałat Jan Kozioł - proboszcz senior Parafii pod wezwaniem Świętego Floriana w Stalowej Woli
  • Śp. Marian Popek - długoletni organista w kościele pod wezwaniem Świętego Floriana w Stalowej Woli

Kierownictwo chóru:

  • Ksiądz Prałat Jan Kozioł - opiekun organizacyjny i duchowy
  • Roman Ciba - kierownik artystyczny
  • Jadwiga Ciba - dyrygent
  • Jan Drzymała - Prezes Zarządu Chóru

Program artystyczny:
Program artystyczny chóru obejmuje przede wszystkim pieśni religijne, w tym kolędy, związane z całym naszym chrześcijańskim życiem. Ponadto w repertuarze chóru jest wiele pieśni o charakterze świeckim w tym patriotyczne, okolicznościowe, wojskowe, partyzanckie, ludowe, a także niektóre chóralne partie operowe.

Historia działalności:
Chór rozpoczął swoją działalność w 1977 r. ochotniczym naborem członków. Inicjatorami jego założenia byli ksiądz proboszcz Jan Kozioł oraz organista śp. Marian Popek. Chęć śpiewania w chórze, który przyjął nazwę „GAUDIUM” (RADOŚĆ) zgłosiło kilkunastu mężczyzn, którzy stanowili zalążek liczącego obecnie 35 osób chóru. Dyrygentem, kierownikiem artystycznym i akompaniatorem w jednej osobie był śp. Marian Popek, który te funkcje pełnił do roku 1989 kiedy po długotrwałej chorobie zmarł. Już w czasie jego choroby pracę z chórem podjął doświadczony dyrygent Roman Ciba. Już pod jego kierownictwem chór systematycznie zwiększał liczebność opanowywał coraz bogatszy i
trudniejszy repertuar. Od 1995 roku opiekę dyrygencką nad chórem objęła córka Romana Ciby – Jadwiga, posiadająca bardzo wysokie przygotowanie muzyczne i artystyczne.
W okresie swojej działalności chór zapewniał oprawę przede wszystkim uroczystości religijnych nie tylko w kościele Świętego Floriana przy którym działa, ale również w pozostałych stalowo wolskich parafiach jak również w innych miejscowościach.
Chór jest często i chętnie zapraszany na uroczystości świeckie w tym patriotyczne, środowiskowe, akademie nie tylko w Stalowej Woli i okolicach, ale również w innych miejscowościach naszego kraju i za granicą. Efekt działalności chóru to występy w wielu miejscowościach na różnych uroczystościach krajowych i zagranicznych. Między innymi chór koncertował we Lwowie w katedrze, na cmentarzu Orląt oraz przy grobie Marii Konopnickiej. Śpiewał w czasie pielgrzymek Papieża Jana Pawła II w Rzeszowie i Krośnie, dwukrotnie śpiewał w czasie radiowej Mszy Świętej w Kościele Świętego Krzyża w Warszawie. Chór śpiewał również w wielu miejscach kultu maryjnego w tym w Częstochowie i Licheniu oraz w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach. Tradycją jest coroczny udział chóru w konfrontacjach chóralnych w Biłgoraju z cyklu „Tobie Śpiewamy Ojczyzno”.

Osiągnięcia:
Dowodem uznania dla poziomu artystycznego chóru są przyznane mu i jego dyrygentom dyplomy i wyróżnienia. W prowadzonej przez chór księdze pamiątkowej jest wiele wzruszających wpisów świadczących o dużej jego popularności oraz wdzięczności i uznania słuchaczy dla całokształtu działalności chóru.
Chórzyści najbardziej cenią sobie fakt, że pod kierunkiem fachowych dyrygentów i pod przyjazną opieką Księdza Prałata Jana Kozioła - proboszcza Parafii Świętego Floriana mogą swym śpiewem chwalić Boga, pomagać ludziom w modlitwie, a przede wszystkim dostarczać słuchaczom wielu radości i serdecznych wzruszeń.

Oferta działalności:
Chór oferuje możliwość oprawy przede wszystkim uroczystości religijnych ale również i świeckich w tym patriotycznych, środowiskowych, akademii stosownie do potrzeb i charakteru uroczystości.
W przypadku zainteresowania podajemy możliwość kontaktowania się:

Chór Męski „GAUDIUM"
Parafia pod wezwaniem świętego Floriana
ul. Floriańska 5, 37-450 Stalowa Wola
Telefony kontaktowe:
(15) 844 10 05

(15) 844 09 32
608 033 556