Kościół św. Floriana
Drewniany kościół pod wezwaniem św. Floriana w Stalowej Woli przebył w ciągu parowiekowych dziejów dwa jakże różne etapy swojej egzystencji
Kaplica św. Anny
Wybudowanie pomocniczej kaplicy pw. św. Anny na zapleczu kościoła św. Floriana skutecznie usprawniło pracę duszpasterską w tutejszej parafii


Domowy Kościól


Domowy Kościół jest integralną częścią Ruchu Światło-Życie przeznaczoną dla małżeństw. Jest to owoc poszukiwań Założyciela - ks. Franciszka Blachnickiego - formacji dla chrześcijan realizujących swe powołanie w małżeństwie. Gdy rozrosły się oazy dla dzieci i młodzieży Założyciel szybko odkrył naglącą potrzebę opracowania takiej formacji, która co do formy, treści i duchowości odpowiadałaby potrzebom i możliwościom rodzin. Po spotkaniu z ruchem "Equipes Notre Dame" ks. Franciszek odkrył zbieżność celów i metod. Tam spotkał to, co można nazwać "duchowością małżeńską". Wykorzystał zatem to doświadczenie przeszczepiając je i dostosowując do gruntu polskiego. W ten sposób, w 1973 r. po raz pierwszy, w Krościenku, przeżyły swe 15-dniowe rekolekcje małżeństwa.

Liczne małżeństwa, które od tego czasu zaangażowały się w Domowy Kościół zostały pociągnięte przez takie cele jak:

 • dowartościowanie miłości małżeńskiej, której źródłem jest miłość Boża:
  "Chrystus Pan szczodrze błogosławił tę miłość wielokształtną, która powstała z Bożego źródła Miłości i została ustanowiona na obraz Jego jedności z Kościołem. Jak bowiem niegdyś Bóg wyszedł naprzeciw swojemu ludowi z przymierzem miłości i wierności, tak teraz Zbawca ludzi i Oblubieniec Kościoła wychodzi naprzeciw chrześcijańskich małżonków przez sakrament małżeństwa. I pozostaje z nimi nadal po to, aby tak, jak On umiłował Kościół i wydał zań Siebie samego, również małżonkowie przez obopólne oddanie się sobie, miłowali się wzajemnie w trwałej wierności. Prawdziwa miłość małżeńska włącza się w Miłość Bożą, a kierowana jest oraz doznaje wzbogacenia przez odkupieńczą moc Chrystusa". /KDK 48 /
 • pojęcie rodziny jako Kościoła domowego /ecclesioli/:
  "Rodzina jako taka otrzymała od Boga posłannictwo, by stać się pierwszą żywotną komórką społeczeństwa. i wypełnia ona to posłannictwo, jeżeli przez wzajemną miłość swych członków i przez modlitwę wspólnie zanoszoną do Boga, okaże się niejako domowym sanktuarium Kościoła; jeżeli cała rodzina włączy się w kult liturgiczny; jeżeli wreszcie rodzina świadczyć będzie miłosierdzie i popierać sprawiedliwość oraz inne dobre uczynki, służące wszystkim braciom, znajdującym się w potrzebie". /DA 11/
 • pojęcie rodziny jako katechumenatu:
  "Z małżeństwa chrześcijańskiego bowiem wywodzi się rodzina, a w niej rodzą się nowi obywatele społeczności ludzkiej, którzy dzięki łasce Ducha Świętego stają się przez Chrystusa synami Bożymi, aby Lud Boży trwał przez wieki. W tym domowym niejako Kościele rodzice przy pomocy słowa i przykładu powinni być dla swych dzieci pierwszymi zwiastunami wiary". /KK 11/
 • pojęcie rodziny jako wspólnoty, która służy wspólnocie lokalnej /parafii/ i czuje się za nią odpowiedzialna:
  "W ten sposób rodzina ma się stać żywa komórką w organizmie Kościoła lokalnego /parafii/, który z kolei jest znakiem powszechnego Kościoła Chrystusowego, który jest prawdziwie obecny we wszystkich prawowitych zrzeszeniach wiernych". /KK 26/

Cele te, jak widać z licznych cytatów, są ukonkretnieniem soborowej wizji małżeństwa i rodziny.

Pierwszy krąg w naszej parafii powstał w 1983 roku i obejmował cztery rodziny. Rok później każda z rodzin tego kręgu założyła kolejny krąg. Tak rozwijał się Ruch na terenie miasta Stalowa Wola. W konsekwencji powstania nowych parafii, przy kościele św. Floriana został tylko 1 krąg Domowego Kościoła, który może poszczycić się tym, że jest fundamentem Oazy Rodzin (pierwszym kręgiem) w Stalowej Woli.