Kościół św. Floriana
Drewniany kościół pod wezwaniem św. Floriana w Stalowej Woli przebył w ciągu parowiekowych dziejów dwa jakże różne etapy swojej egzystencji
Kaplica św. Anny
Wybudowanie pomocniczej kaplicy pw. św. Anny na zapleczu kościoła św. Floriana skutecznie usprawniło pracę duszpasterską w tutejszej parafii


Dziewczęca Służba Maryjna


Już ponad dwadzieścia lat temu w diecezji tarnowskiej podjęto próby objęcia głębszą formacją dziewcząt ze szkoły podstawowej, które nie miały dotąd takiej - jak chłopcy, należący do zespołów ministranckich - możliwości zdobycia przygotowania apostolskiego. Stwierdzono zgodnie, że dla harmonijnego rozwoju osobowości ludzkiej i chrześcijańskiej, trzeba dać dziewczętom więcej treści i przeżyć religijnych w ramach zajęć poza katechizacją w grupach elitarnych, i to nie dopiero w wieku młodzieńczym, a o wiele wcześniej, kiedy brud moralny jeszcze nie wtargnął i nie opanował wrażliwej duszy dziecka.

Od początku panowało przeświadczenie, że wychowanie dziewcząt powinno być wychowaniem maryjnym, że Matce Bożej trzeba to dzieło oddać w ręce, by pod Jej opieką dokonywał się zasiew, wzrost i zbieranie plonów.

Powoli kształtowała się koncepcja i program formacji, powstawały ramy organizacyjne. Ułożono wstępny plan pracy, w którym postanowiono:

  • sprawę tworzenia grup dziewczęcych w parafiach powierzyć siostrom zakonnym
  • tam, gdzie nie ma sióstr, zlecić ją starszym dziewczętom - animatorkom
  • prowadzić systematyczne szkolenia i kursy formacyjne
  • przygotować pomoce z gotowymi konspektami spotkań

I tak zaczęło kiełkować dzieło o nazwie Dziewczęca Służba Maryjna.

DSM W PARAFII ŚW FLORIANA

W naszej parafii Dziewczęca Służba Maryjna istnieje od kilku lat. Opiekunem Służby Maryjnej  jest, katechetka, Elżbieta Sobol