Kościół św. Floriana
Drewniany kościół pod wezwaniem św. Floriana w Stalowej Woli przebył w ciągu parowiekowych dziejów dwa jakże różne etapy swojej egzystencji
Kaplica św. Anny
Wybudowanie pomocniczej kaplicy pw. św. Anny na zapleczu kościoła św. Floriana skutecznie usprawniło pracę duszpasterską w tutejszej parafii


Franciszkański Zakon Świeckich


Franciszkańska Wspólnota Świeckich sięga czasów św. Franciszka. Dosłowna interpretacja Ewangelii przez Biedaczynę z Asyżu, zrodziła ruch odnowy ogarniający tych, którzy nie mogli wstąpić do Pierwszego (męskiego) czy Drugiego (żeńskiego) Zakonu. Ten ruch ludzi świeckich został zapisany w historii Kościoła jako Trzeci Zakon św. Franciszka, którego obecna nazwa brzmi: Franciszkański Zakon Świeckich.

Swoją postawą wobec Boga - Stwórcy i Jego Syna Jezusa Chrystusa, Poverello zachwycał ludzi XIII wieku. Zachwyca również współczesnego człowieka, gdyż wartości, którymi żył i które proponuje, są zawsze aktualne i nieprzemijające, jak aktualna i nieprzemijająca jest Ewangelia.

Jako katolicy świeccy - mężczyźni i kobiety - z różnych stanów i zawodów, pragniemy swoje codzienne życie kształtować według bardzo prostych zasad, odczytanych z Ewangelii. Oto nasze zadania:

 • ofiarować czas Bogu - modlitwa jest duszą naszego życia i działania
 • uczestniczyć w twórczym dziele Boga - przez pracę i służbę Bogu i bliźnim
 • krzewić wartości chrześcijańskie - przez przeciwstawienie się złu i świadectwo życia
 • być małym i wolnym - skromność, pokora i prostota
 • być dla drugich - rezygnacja z miłości własnej
 • być bratem i siostrą wszystkich - przyjaźń wobec całego stworzenia
 • być narzędziem pokoju i dobra - otwartość i braterstwo, dzielenie się pokojem z innymi
 • promieniować radością - zachwyt i radość z tego, co Bóg zsyła

Przez intensywną pracę nad sobą pragniemy, jak św. Franciszek, wyrobić w sobie:

 • serce dziecka - wobec Boga
 • serce matki - wobec bliźniego
 • serce surowego sędziego - wobec samego siebie

Chcemy nauczyć się inaczej patrzeć, inaczej myśleć, inaczej mówić, aby otwierać się na Boga i wypełniać swoje posłannictwo.

Filarami, na których opieramy swoje życie są: Ewangelia i Kościół. W nawiązaniu do pierwszych chrześcijan gromadzimy się regularnie w pewnych odstępach czasu, aby doświadczyć obecności Boga Żywego we Wspólnocie braci i sióstr.

Słuchamy Słowa Bożego, które jest dla nas światłem życia, przeżywamy prawdziwą obecność Chrystusa we Mszy świętej i poza Mszą przez adorację Zbawiciela w Najświętszym Sakramencie.

W tym ognisku duchowości dokonuje się wewnętrzna odnowa człowieka, jego osobiste nawrócenie do Boga i ku bliźnim.

Czujemy się odpowiedzialni za życie parafii, jesteśmy indywidualnie i jako społeczność do dyspozycji Kościoła lokalnego, gotowi do wszelkiej pomocy w jego działalności przez współpracę i posłuszeństwo duszpasterzom.

Franciszkański Zakon Świeckich obejmuje wspólnoty na różnych szczeblach - miejscowe, regionalne, krajowe i międzynarodowe.

Włączenie do wspólnoty franciszkańskiej następuje w trzech etapach:
POSTULAT - zapoznanie się z duchowością franciszkańska
NOWICJAT - roczny okres próby
PROFESJA - złożenie i wypełnianie przyrzeczeń

Są z pewnością wierni, którzy chcieliby być pożyteczni dla Kościoła i mają możność poświęcenia cząstki swego czasu na służbę Bogu i bliźnim. Przynależąc do Trzeciego Zakonu można złożyć śluby zakonne, pozostając równocześnie człowiekiem świeckim: mężem, żoną, czy samotnym.