Kościół św. Floriana
Drewniany kościół pod wezwaniem św. Floriana w Stalowej Woli przebył w ciągu parowiekowych dziejów dwa jakże różne etapy swojej egzystencji
Kaplica św. Anny
Wybudowanie pomocniczej kaplicy pw. św. Anny na zapleczu kościoła św. Floriana skutecznie usprawniło pracę duszpasterską w tutejszej parafii


Grupa Misyjna


Świadomość misyjna współczesnego człowieka jest uboga i często zniekształcona. Kraje misyjne są zazwyczaj kojarzone z buszem, chorobami, głodem, a misjonarz z osobą, która pracuje gdzieś w dalekim egzotycznym kraju. Niestety większość z nas postrzega tak kraje misyjne.

Prawda wygląda jednak nieco inaczej. Kościół ze swej natury jest misyjny. Oznacza to, że głoszenie Dobrej Nowiny jest zadaniem powierzonym przez Chrystusa każdemu ochrzczonemu. "Gdyby Kościół zaniechał działalności misyjnej, stałby się wymierającym towarzystwem wzajemnej adoracji". My chcemy budować tę świadomość misyjną, sami uwrażliwiając się na potrzeby ludzi żyjących w różnych zakątkach świata, jednocześnie przekazując to innym.

Dlatego też staramy się poznawać kultury innych krajów. Na comiesięczne czuwania nocne w intencji misji, odbywające się w każdą pierwszą sobotę miesiąca w kaplicy św. Anny, zapraszamy misjonarzy, którzy dzielą się z nami swoimi doświadczeniami pracy na misjach.

Nasza grupa liczy obecnie ponad 300 osób, które pochodzą nie tylko z parafii św. Floriana, ale także wielu sąsiednich parafii.

Przełożonym Grupy Misyjnej, od początku jej istnienia,  jest P. Feliks Kotwica

Grupa Misyjna