Kościół św. Floriana
Drewniany kościół pod wezwaniem św. Floriana w Stalowej Woli przebył w ciągu parowiekowych dziejów dwa jakże różne etapy swojej egzystencji
Kaplica św. Anny
Wybudowanie pomocniczej kaplicy pw. św. Anny na zapleczu kościoła św. Floriana skutecznie usprawniło pracę duszpasterską w tutejszej parafii


Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży


Dnia 23 listopada 1997 roku, Zarząd Diecezjalny KSM powołał do pracy Oddział Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży przy parafii św. Floriana.
W skład pierwszego kierownictwa oddziału wchodzili:

Prezes: Jacek Sowa
Z-ca Prezesa: Paweł Szczepański
Sekretarz: Daniel Sroczyński
Z-ca Sekretarza: Agnieszka Mulawka
Skarbnik: Joanna Reguła

Księdzem Asystentem powołanym przez Księdza Proboszcza został: ks. mgr Dariusz Chowaniec.

Działalność Oddziału KSM przy Parafii św. Floriana opierała się na dwóch płaszczyznach: formacji duchowej i intelektualnej członków oraz włączeniu się w Życie Wspólnoty Kościoła.

Spotkania formacyjne odbywały się w każdy piątek o godz. 19.00, w sali młodzieżowej pod kaplicą św. Anny. W spotkaniach uczestniczyła młodzież gimnazjalna, szkół średnich i młodzież pracująca.

Troska o życie Kościoła polegała na:

  • organizowaniu oprawy Mszy św. parafialnych
  • prowadzeniu w Wielkim Tygodniu wraz z ministrantami i Ruchem Światło - Życie adoracji Najświętszego Sakramentu
  • organizowaniu swoich Uroczystości: w Rocznicę powstania Oddziału, imienin i urodzin kolegów

Cel i zawołanie KSM:

Przez cnotę, naukę i pracę - służyć Bogu i Ojczyźnie - gotów!

We wrześniu 2011 roku, ks. Proboszcz powierzył obowiązki Asystenta Parafialnego Oddziału KSM - ks. Dominik Bąk.