Kościół św. Floriana
Drewniany kościół pod wezwaniem św. Floriana w Stalowej Woli przebył w ciągu parowiekowych dziejów dwa jakże różne etapy swojej egzystencji
Kaplica św. Anny
Wybudowanie pomocniczej kaplicy pw. św. Anny na zapleczu kościoła św. Floriana skutecznie usprawniło pracę duszpasterską w tutejszej parafii


Stowarzyszenie "Florian"


Dnia 26 września 2004r. na zebraniu założycielskim powołane zostało do istnienia Katolickie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Szczególnej Troski ,,Florian” z siedzibą przy ulicy Floriańskiej 5 w Stalowej Woli. Założycielem Stowarzyszenia był Ks. Stanisław Rząsa.

Końcem roku 2005 Stowarzyszenie otrzymało status organizacji pożytku publicznego.

Członkami Stowarzyszenia są przede wszystkim rodzice osób niepełnosprawnych, którzy tworzą Zarząd oraz organ nadzorcy – Komisje Rewizyjną.

Wszystkie działania podejmowanie przez Zarząd Stowarzyszenia prowadzące są charytatywnie w ramach wolontariatu.

W 2004 roku ze aprobatą wczesnego Proboszcza Parafii Ks. Jan Kozioła w salkach katechetycznych pod kaplicą św. Anny. powstała świetlica socjoterapeutyczna dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej.

Zajęcia terapeutyczne odbywając się trzy razy w tygodniu poniedziałki, środy i piątki w godzinach od16.00 do 19.00

Uczestnicy świetlicy korzystają z niej nieodpłatnie. Opiekę nad wychowankami świetlicy wspiera wykwalifikowana kadra oraz wolontariusze.

Opiekunem duchownym Stowarzyszenia jest Ks. Piotr Madej.

 

W każdą pierwszą i trzecią niedziele miesiąca o godzi 14.00 w Kaplicy Św. Anny

Odprawiana jest Msza Św. dla niepełnosprawnych.

 

 

************************************************************

 

 

Głównym celem Stowarzyszenia jest niesienie pomocy osobom niepełnosprawnym poprzez :

- propagowanie wśród społeczeństwa problemów osób niepełnosprawnych

- organizacja różnego rodzaju form wypoczynku i rekreacji

- dostępu do informacji i przepisów prawa

- działalność charytatywną

- rehabilitacje

 

***********************************************************************

 

 

Zwracamy się z gorącą prośbą do ludzi dobrej woli, firm i instytucji o możliwość

przekazania darowizny na nasze Stowarzyszenie .

Wpłat można dokonać na konto:

Katolickie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Szczególnej Troski „Florian”

Ul .Floriańska 5, 37- 450 Stalowa Wola

Bank Spółdzielczy Stalowa Wola 18943000060026210520000001.

 

MOŻNA TEŻ PRZEKAZAĆ 1% PODATKU

NASZ NUMER KRS: 0000219906

ZA WSZELKĄ OKAZANĄ POMOC SKŁADAMY SERDECZNE

,,BÓG ZAPŁAĆ”

 

OBECNY SKŁAD ZARZĄDU W KADENCJI 2009 –2013r

SKŁAD ZARZĄDU STOWARZYSZENIA:

 

PREZES – EDYTA FOFANA

WICE-PREZES – MARZENA STRÓJWĄS

SKARBNIK-JANINA MACHOWSKA

SEKRETARZ- RENATA BANACH

CZŁONEK- JERZY WALEC


KOMISJA REWIZYJNA:

 

PRZWODNICZĄY –GRZEGORZ WIDARSKI

ZASTĘPCA- LUCYNA REGUŁA

SEKRETARZ- BARBARA KACZKOWSKA


ZARZĄD ORAZ ORGAN NADZORCZY PEŁNI FUNKCJE SPOŁECZNIE