Kościół św. Floriana
Drewniany kościół pod wezwaniem św. Floriana w Stalowej Woli przebył w ciągu parowiekowych dziejów dwa jakże różne etapy swojej egzystencji
Kaplica św. Anny
Wybudowanie pomocniczej kaplicy pw. św. Anny na zapleczu kościoła św. Floriana skutecznie usprawniło pracę duszpasterską w tutejszej parafii


Stowarzyszenie Przyjaciół WSD w Sandomierzu


Stowarzyszenie Przyjaciół Wyższego Seminarium Duchownego w Sandomierzu przy parafii św. Floriana w Stalowej Woli powołano do istnienia dnia 20 lutego 2000r., podczas pobytu w naszej parafii Ks. Rektora Sandomierskiego Seminarium wraz z alumnami.
Już w tym samym dniu zgłosiło się wiele osób pragnących swoją modlitwą i ofiarą wspomagać nasze Diecezjalne Seminarium. Wśród chętnych byli w pierwszej kolejności rodzice kapłanów i seminarzystów.

Zarzęd Stowarzyszenia 
Moderator - ks. mgr Dominik Bąk
Prezes - p. Jerzy Majgier
Sekretarz - p. Janina Machowska

Każdy członek Stowarzyszenia posiada legitymację i zobowiązał się do wypełniania zalecanych praktyk:

  • codzienna modlitwa za powołanych
  • uczestnictwo w Mszach świętych w każdą niedzielę i święto
  • w każdy pierwszy czwartek miesiąca ofiarowanie Komunii św. w intencji powołanych
  • systematyczne studium Pisma św.
  • dobrowolne duchowe wyrzeczenia, posty, a także ofiarowanie cierpień w intencji uproszenia licznych i dobrych powołań
  • obowiązkowe coroczne uczestnictwo w Dniu Otwartej Furty w Sandomierskim Seminarium
  • dobrowolna ofiara pieniężna na cele seminaryjne

Raz na kwartał każdy członek Stowarzyszenia otrzymuje bezpłatnie czasopismo WSD w Sandomierzu - "Powołanie".
Obecnie Stowarzyszenie liczy 32 członków 
Seminarium Duchowne w Sandomierzu pamięta o swoich przyjaciołach w modlitwie