Kościół św. Floriana
Drewniany kościół pod wezwaniem św. Floriana w Stalowej Woli przebył w ciągu parowiekowych dziejów dwa jakże różne etapy swojej egzystencji
Kaplica św. Anny
Wybudowanie pomocniczej kaplicy pw. św. Anny na zapleczu kościoła św. Floriana skutecznie usprawniło pracę duszpasterską w tutejszej parafii


Uniwersytet Biblijny dla dorosłych


Uniwersytet Biblijny dla Dorosłych przy naszej parafii powstał z inicjatywy Dzieła Biblijnego im. Jana Pawła II diecezji sandomierskiej oraz ks. proboszcza Mariana Balickiego.

Swoją działalność uniwersytet zainaugurował 29 listopada 2009 roku. Wykład inauguracyjny pt. „ Dzieło Biblijne im. Jana Pawła II – szansą na ożywienie apostolatu biblijnego” wygłosił ks. prof. Sieroń. Spotkania w ramach uniwersytetu odbywają się raz w miesiącu; zawsze w trzecią niedzielę m-ca o godz. 16:00 w salce pod kaplicą św. Anny. Są to wykłady otwarte z możliwością dyskusji.

W roku akademickim 2009/2010 tematem cyklu wykładów był „ Kod dostępu do Biblii - metoda Lectio Divina.” Prelegentem spotkań jest ks. prof. KUL dr hab. Roman Sieroń, delegat Biskupa Sandomierskiego ds. Dzieła Biblijnego. Tematyka zajęć obejmowała pogłębienie znajomości modlitewnego czytania Pisma Świętego - metodą Lectio Divina. Podczas wykładów ks. prof. koncentrował się wokół istoty „ Bożego czytania” - najpopularniejszej metody czytania i medytowania Biblii oraz omawiał etapy Lectio Divina:

  • Lectio (uważne czytanie tekstu Pisma Świętego)
  • meditatio (medytacja nad tekstem biblijnym –  dogłębne zrozumienie tekstu)
  • contemplatio-oratio (modlitwa tekstem biblijnym – otwórz przed Bogiem serce i pozwól Mu w nie wstąpić)
  • actio (życie na co dzień wskazaniami Biblii)


Słuchacze uniwersytetu mieli również możliwość zapoznania się z różnymi tłumaczeniami Pisma Świętego. Zapoznali się z wersją hebrajską świętego tekstu, wersją grecką oraz z najnowszymi tłumaczeniami na język polski (Biblia Paulistów oraz Biblia Lubelska).

W roku akademickim 2010/2011 odbywały się wykłady z serii „ Poznajemy tło Biblii”. 17 października 2010 roku został wygłoszony wykład inauguracyjny „ Archeologia Biblijna - dotknąć Niewidzialnego”. Po zakończeniu wykładu uczestnicy zadawali prelegentowi pytania m. in. dot. wizerunku krzyża w sztuce wczesnochrześcijańskiej.

Cykl wykładów obejmował 9 spotkań poświęconych m. in.: archeologii biblijnej; florze i faunie Palestyny; historii i geografii Ziemi Świętej; medycynie w Biblii; kulinariom biblijnym.

W dniu 11 maja 2011 roku uczestniczyliśmy w sympozjum biblijnym „ Biblijne modele wychowania odpowiedzią na kryzysy pedagogiczne ery ponowoczesnej”, które odbywało się w naszej diecezji w ramach III Tygodnia Biblijnego,obchodzonego w całej Polsce w dniach 8– 14 maja 2011 roku.

Sympozjum poprzedziła Msza św. koncelebrowana w intencji apostolatu biblijnego, której przewodniczył Biskup Sandomierski Krzysztof Nitkiewicz. Następnie w Domu Katolickim programowy referat „ Jezus Chrystus – jedyny nauczyciel człowieka w nauczaniu bł. Jana Pawła II ” wygłosił ks. prof. dr hab. Kazimierz Panuś z Krakowa. W dalszej kolejności wysłuchaliśmy referaty przedkładane przez naukowców m. in. z KUL, UKSW, Instytutu Teologicznego ze Lwowa. W sympozjum uczestniczyli: księża, siostry zakonne, katecheci, nauczyciele, studenci oraz członkowie i sympatycy Dzieła Biblijnego.

W roku akademickim 2011/2012 odbywały się comiesięczne wykłady otwarte z cyklu „ Trudne – niezrozumiałe strony Biblii”. Były to m.in. takie tematy jak: „Najświętsza Panna Maryja”; „Biblia, a kara śmierci”; „Grzech przeciwko Duchowi Świętemu”; „Niebo, czyściec i piekło w nauczaniu Pisma Świętego i współczesnej teologii.”

Członkowie Dzieła Biblijnego z naszej parafii wzięli udział w I Polskim Kongresie Dzieła Biblijnego, który odbył się w Warszawie w dniach 28- 30 października 2011 roku. Drugi, główny dzień kongresu rozpoczął się uroczystą Eucharystią w Kościele akademickim UKSW na Bielanach, której przewodniczył kard. Kazimierz Nycz. W czasie Mszy św. odbyła się prezentacja grup Dzieła Biblijnego z poszczególnych diecezji. Następnie ks. prof. Henryk Witczyk otworzył uroczystą sesję pt. „ Słowo w życiu bł. Jana Pawła II i w życiu Kościoła wg adhortacji Verbum Domini” z udziałem wybitnego biblisty popularyzatora Pisma Świętego kard. Gianfranco Ravasiego oraz abpa Mieczysława Mokrzyckiego.

Członkowie Dzieła Biblijnego z naszej parafii angażowali się także w IV Ogólnopolską Niedzielę Biblijną i Tydzien Biblijny w maju 2012 roku.

W roku akademickim 2012/2013 – Roku Wiary ogłoszonym przez Ojca św. Benedykta XVI odbywały się wykłady z cyklu : „Bohaterowie Biblii – świadkowie wiary w Starym Testamencie”. Np. „Eliasz – prorok jak ogień, wzór nieugiętej wiary i wytrwałej modlitwy, przynoszącej pomoc w potrzebie".