Kościół św. Floriana
Drewniany kościół pod wezwaniem św. Floriana w Stalowej Woli przebył w ciągu parowiekowych dziejów dwa jakże różne etapy swojej egzystencji
Kaplica św. Anny
Wybudowanie pomocniczej kaplicy pw. św. Anny na zapleczu kościoła św. Floriana skutecznie usprawniło pracę duszpasterską w tutejszej parafii


Wspólnota bł. Edmunda Bojanowskiego


7 października 2010r. podczas Mszy Św. o godz. 18.00 w naszej parafii zainicjowała swoją działalność nowa grupa pod nazwą – Rodzina Błogosławionego Edmunda Bojanowskiego. 11 lutego 2011r. W sposób formalny stała się kołem terenowym Stowarzyszenia „Dobroć”

„Rodzinie” tej patronuje zachwycający swą postacią Bł. Edmund Bojanowski, o którym nasz Umiłowany Ojciec Święty Jan Paweł II podczas beatyfikacji w Warszawie, dnia 13 czerwca 1999 roku, powiedział m. in. znamienne słowa:
Zapisał się w pamięci ludzkiej jako „serdecznie dobry człowiek”, który z miłości do Boga i do człowieka umiał skutecznie jednoczyć różne środowiska wokół dobra.
Ta szczególna postać świeckiego człowieka - od dnia Jego beatyfikacji - staje się coraz bardziej znana nie tylko w naszej Ojczyźnie. Jego bowiem życie było całkowicie wypełnione troską o drugiego człowieka, a szczególnie o wychowanie dzieci, a także o chorych, samotnych i potrzebujących pomocy. On już nigdy nie przestanie świadczyć o zbawczej obecności Boga na drogach człowieka.

Z inicjatywy dobrych serc powstała „Rodzina Bł. Edmunda Bojanowskiego”. Należeć może każdy, kto pragnie być dla innych serdecznie dobrym.

Członkowie „Rodziny Bł. Edmunda Bojanowskiego” pragną stawać się jak Jezus dla drugich, poprzez niesienie bezinteresownej pomocy w taki sposób, jaki jest możliwy dla każdego z nich. W każdym środowisku nie brak wielorakich okazji.

Serdecznie zapraszamy! Na wspólnych spotkaniach tej „Rodziny”, jej członkowie poznają wspólnie wiele możliwości. Rodzina jest kołem terenowym Stowarzyszenia im. Edmunda Bojanowskiego “DOBROĆ” o charakterze niezarobkowym.

1. Rodzina ma charakter formacyjny i apostolsko-charytatywny.
2. Wzorem służby dla każdego członka Rodziny jest nade wszystko sam Jezus Chrystus, a także Maryja Niepokalana, Służebnica Pańska.
3. Członkowie Rodziny korzystają z doświadczenia wiary i przykładu apostolstwa pozostawionego przez bł. Edmunda Bojanowskiego, który jest wzorem niestrudzonej służby bliźnim w duchu Chrystusowej Ewangelii.
·  Główną patronką Rodziny jest Najświętsza Maryja Panna, Służebnica Pańska.
Dlatego świętem patronalnym Rodziny jest Uroczystość Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny (25.III).
·  Patronami są także: Św. Józef, Oblubieniec NMP (19.III) oraz Bł. Edmund Bojanowski, opiekun dzieci, chorych i ubogich (7.VIII).

Zapraszamy na spotkania w każdy 7 dzień miesiąca. Najpierw Msza Św. w kościele, a po niej spotkanie formacyjne w salce w domu katechetycznym.