Kościół św. Floriana
Drewniany kościół pod wezwaniem św. Floriana w Stalowej Woli przebył w ciągu parowiekowych dziejów dwa jakże różne etapy swojej egzystencji
Kaplica św. Anny
Wybudowanie pomocniczej kaplicy pw. św. Anny na zapleczu kościoła św. Floriana skutecznie usprawniło pracę duszpasterską w tutejszej parafii


Kontakt


Parafia św. Floriana
ul. Floriańska 5
37-450 Stalowa Wola

tel./fax:   (15) 842 08 85 - kancelaria i ks. Proboszcz
(15) 842 88 80 - Ks. Prałat Jan Kozioł - emeryt

konto: BANK PEKAO SA 25 1240 2799 1111 0000 3846 1972